fbpx

EFFECTIEF VERGADEREN

effectief vergaderen

Een praktische in company training voor een vlot verlopende vergadering

Er wordt wat afvergaderd in Nederland. Goede vergaderingen zijn nuttig en waardevol. Helaas verlopen meetings niet soepel waardoor mensen zich doodergeren: 
 • Dezelfde collega’s die vaak te laat aanschuiven
 • Afspraken die niet worden nagekomen
 • Men laat elkaar niet uitpraten
 • Een bomvolle agenda die nooit op tijd af komt.
 • Vergaderingen die standaard uitlopen

Kan het anders? Jawel! Het is écht mogelijk om vergaderingen vlot te laten verlopen.

Het is van belang dat er duidelijke afspraken met elkaar worden gemaakt en dat iedereen achter de afspraken staat.

Het schiet namelijk niet op als je een checklistje doorloopt. Er moet echt draagvlak zijn voor de nieuwe manier van vergaderen.

BETER VERGADEREN

ANALYSE

Welke afspraken zijn er?
Wat is de taak van de voorzitter?
Wie bewaakt de tijd?
Hoeveel tijd is er voor elk agendapunt?

TIPS

Je krijgt praktische vergadertips.
Je leert mensen aanspreken
Je leert concrete afspraken te maken. Je weet wat je wel en niet in een vergadering moet bespreken

INTERACTIEF

Op een leerzame en leuke manier ga je met je team in gesprek en oefen je met diverse vormen van vergaderen. De training is interactief.

PROGRAMMA TRAINING

 • Opening vergadering
 • Opstellen vergadering
 • Notulen vorige vergadering
 • Agendapunten
 • W.v.t.t.k.
 • Rondvraag
 • Actielijst

OPDRACHTGEVERS

VRAAG EEN OFFERTE AAN